CONTACT

Buurtcentrum Oude Woelhoek
Achterdorp 9  3223 BA  Hellevoetsluis
Tel. 0181-339274


Dagenlijks Bestuur

Dhr. F.de Man (voorzitter)
Tel. 0181-315290
postmaster@oudewoelhoek.nl

Dhr. S. Swartjes (inlichtingen zaalverhuur)
Tel. 06-42951085
planning@oudewoelhoek.nl

Mevr. P.Staat (secretaris)
secretariaat@oudewoelhoek.nl

Mevr. T.Klompenhouwer (penningmeester)
Tel. 0181-316571
penningmeester@oudewoelhoek.nl